Recenzenci

Recenzenci w latach 2006-2011:

Maciej Abramowicz

Roman Dąbrowski

Lieven D’hulst

Teresa Giermak-Zielińska

Alicja Kacprzak

Mirosław Loba

Piotr Salwa

Marja Kristiina Taivalkoski-Shilov

Teresa Tomaszkiewicz

Małgorzata Tryuk

Grażyna Vetulani

Izabella Zatorska

 

 

Procedura recenzowania: pierwszy etap - zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny i redaktor danego tomu) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); drugi etap - wszystkie artykuły są kierowane do niezależnych recenzentów (double-blind review process). Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

 

Formularz recenzji:


Titre de l'article:  

1. EVALUATION GÉNÉRALE [oui, moyennement, non, autre (préciser)]

sujet a) pertinent, b) clairement défini                 
méthode bien choisie                
objectif atteint                 
organisation du contenu claire                
langue correcte                 
références adéquates                

2. RECOMMANDATION
(souligner)

ACCEPTER tel quel

ACCEPTER avec quelques  corrections
(ajouter des commentaires qui peuvent être présentés  à l'auteur)

SÉRIEUSES CORRECTIONS NÉCESSAIRES
(ajouter des commentaires qui peuvent être présentés  à l'auteur)

REFUSER                                                                              
(ajouter des commentaires qui peuvent être présentés  à l'auteur)

3. COMMENTAIRE DÉTAILLÉ
(peut être copié par la rédaction et envoyé à l'auteur)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout